NCC ökar takten mot cirkulära materialflöden

Genom ett nytt samarbetsinitiativ åtar sig NCC att öka sitt inköp av återvunnet material och öka andelen lösningar som är designade för återvinning. Utöver detta kommer NCC under den närmsta tiden att satsa på ett flertal initiativ inom bland annat digitalisering, avfallsminskning och forskning inom cirkulärt byggande.

Sedan våren 2018 är NCC som ensamt byggföretag medlemmar i Circular Sweden - en sammanslutning av företag som vill driva politik och opinion framåt för att skapa cirkulära materialflöden. Medgrundare med NCC är bland annat H&M, IKEA och Axfood.

För NCC handlar cirkulärt byggande i praktiken om att på olika sätt minimera avfall eller att öka återbruk och materialåtervinning, exempelvis genom design och materialval.

– Med hjälp av Circular Sweden kan vi vara med att påverka att en långsiktig politik skapas som ger trygghet att satsa på nya investeringar, innovationer och systemlösningar för att minska avfallsmängder och förlänga livet på funktionsdugliga material, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC.

Cirkulära materialflöden ställer krav på vilka material som byggs in i en byggnad. NCC har varit drivande i frågan att ta fram lösningar för att kunna spåra produkter och deras miljöpåverkan inom branschen. Det innefattar bland annat den internationella märkningen GTIN (Global Trade Item Number). NCC:s inköpssystem importerar nu direkt hållbarhetsprestanda av produkter från olika databaser med hjälp av GTIN. Under 2018 lanserade NCC även en delningsplattform för överblivet material mellan NCC:s byggprojekt. Den digitala lösningen gör det enkelt för NCC:s projekt runtom i landet att ta till vara på material.

Hållbar design är en annan viktig aspekt inom cirkulärt byggande som innebär att byggnader är anpassade för framtida demontering eller anpassning. Ett branschledande exempel på hållbar design och dekonstruktion är NCC:s kontor i Oslo, byggt i massivträ. Kontoret i Oslo kan göras om till bostäder eller annan byggnadstyp och kan så småningom demonteras utan att skapa onödigt rivningsavfall.

Pernilla Löfås, hållbarhetsstrateg på NCC Building Sverige, påpekar att tydliga mål och styrning har varit avgörande för NCC att sprida initiativ genom hela verksamheten.

– Ett exempel vi är stolta över är Retursystemet Byggpall. Tidigare slängdes tusentals byggpallar i onödan, men tack vare ett förbättrat uppföljningssystem och nya samarbetsavtal med våra avfallsentreprenörer kan vi nu eliminera hundratals ton avfall och koldioxidutsläpp varje år, säger Pernilla Löfås.

En nyckelfråga för att uppnå en cirkulär värdekedja är ett samarbete med flera aktörer. Under 2019 kommer NCC bland annat att fortsätta driva forsknings- och pilotprojekt med leverantörer för att förbättra materialåtervinningen av specifika material.

Mer information:

Illustration: Henning Larsen Architects

Kontaktperson
Jennie Fridolin, Sustainability Strategist, 08-585 513 40, jennie.fridolin@ncc.se