NCC utsedd till Leader in Diversity 2024

The Financial Times och undersökningsföretaget Statista har utsett NCC till en av Europas ”Leader in Diversity”. Utmärkelsen listas i rapporten med samma namn och uppmärksammar företag som arbetar aktivt med mångfald och inkludering i sin verksamhet.

Över 100 000 medarbetare i Europa har intervjuats och en omfattande undersökning har genomförts av för att sammanställa The Financial Times rapport Leader in Diversity. NCC rankas som näst bäst i byggbranschen i Europa och placerar sig på plats 127 av de totalt 850 företag som kvalificerar in sig på listan.

NCC arbetar målmedvetet med mångfald och inkludering för att vara ett konkurrenskraftigt företag. Marie Reifeldt, HR-direktör på NCC, berättar om hur arbetet bedrivs inom koncernen och varför det är viktigt att rekrytera från hela den relevanta talangpoolen.

– Det är viktigt att vi ser till hela talangpoolen för att få tillgång till den bästa kompetensen. För att säkra framtida kompetens behöver vi attrahera en bredare målgrupp och arbeta aktivt med att rekrytera och utveckla bäst kompetens, säger Marie Reifeldt, HR-chef på NCC.

NCC har behov av de mest kompetenta, kunniga och erfarna medarbetarna i branschen för att fortsätta växa och nå framgång. Det är därför viktigt att vara ett attraktivt val för samtliga målgrupper som har den kompetens som NCC efterfrågar.

– Ett team som består av medarbetare med olika kompetens, bakgrund och erfarenhet visar bättre förmåga att lösa problem och hittar lösningar mer effektivt. Det är framgångsfaktorer i vår bransch. Det är glädjande att NCC utsetts till en ledande organisation inom mångfald, säger Marie Reifeldt.

NCC driver ett flertal satsningar för att öka mångfalden i koncernen. I Sverige finns bland annat en mångfaldskommitté som arbetar med olika initiativ för att främja inkludering och mångfald. Under 2022 infördes en obligatorisk träning för alla medarbetare i Norge inom mångfald, och vidare lyfter NCC fram förebilder och personer med olika bakgrund och erfarenheter i samband med rekrytering.

Arbetet med att skapa mångfald och inkludering behöver bedrivas på alla nivåer i företaget.

− Ser vi till exempel på könsfördelningen inom koncernen så går arbetet framåt och vi har många kvinnor i företaget. I våra ledningsgrupper är en tredjedel kvinnor och i koncernledningen är det mer än hälften. Som det kunskapsföretag som NCC är, utgörs mer än hälften av våra medarbetare av tjänstemän idag och av dessa är 29 procent kvinnor. Men vi är inte nöjda utan måste fortsätta utvecklas. Vi kan också konstatera att bland våra yrkesarbetare är bara 3 procent kvinnor, så här finns det mycket arbete kvar att göra.

Läs mer om The Financial Times och Statistas rapport här: FT-Statista Diversity Leaders ranking and full methodology