Flera personer på scen vid prisutdelning.

NCC tilldelas byggsektorns kvalitetsutmärkelse PQi

NCC:s projekt UBP Labbhuset 5B i Uppsala Business Park tilldelas byggsektorns pris för Utmärkt Projektkvalitet. Utmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” delas ut till projekt som håller extraordinärt hög projektkvalitet uthålligt över tid. UBP Labbhuset får priset med motiveringen:

”Genom att tidigt investera tid i parternas samsyn gavs projektet de allra bästa förutsättningar för framgång. Genom att reda ut de svåra frågorna från start lades grund för en samverkan utöver det vanliga. Redan i förfrågningsskedet involverades strategiska parter och gjordes delaktiga i en gemensam målbild. Parter och individer valdes och matchades för att få ut bäst effekt av varandra. Trygghet, tillit och öppenhet lyfts fram av projektdeltagarna som avgörande framgångsfaktorer. Den gemensamma målbilden och allas förståelse för projektets förutsättningar möjliggjorde sänkta kostnadsprognoser trots utmanande omvärldsfaktorer”.

UBP Labbhuset 5B är ett samverkansprojekt mellan Corem och NCC och utmärker sig på de flesta områdena i PQi-mätningen. Betyget ligger på en mycket hög nivå och har dessutom ökat över tid.

- Vi är otroligt stolta över utmärkelsen! Ett lyckat projekt börjar med en genomtänkt upphandling vilket Corem verkligen spikat i detta projekt. Vi har hela tiden haft projektets behov och ekonomiska ramar i fokus och anpassat vårt arbetssätt utifrån detta. Det har lett till ökat engagemang och förståelse för projektet hos alla medarbetare som i sin tur bidragit till en hög kvalitet i projektet. Utmärkelsen är ett fint bevis på att vi på NCC är duktiga på att sätta våra mål högt och jobba utifrån dem tillsammans med våra kunder, säger Mikael Jernlöf, produktionschef på NCC.

I juni förra året togs det första spadtaget för UBP Labbhuset i Uppsala Business Park. NCC:s uppdrag var att bygga en ny modern labblokal om ca 4.000 kvm åt vår kund Corem. Research Hub är ett koncept för labblokaler med stor flexibilitet, både avseende storlek och funktion, och som snabbt kan anpassas efter specifika behov. Målet är flexibla lösningar där hyresgästerna kan växa, det ska vara lätt att byta såväl till större som mindre lokaler men även till lokaler med annan funktion allteftersom behoven förändras. Labblokalen har uppförts enligt Miljöbyggnad nivå Silver med höga krav på låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval. Projektet lämnades framgångsrikt över till vår kund Corem sista veckan i november.

- Vi har hela tiden haft en tydlighet och tillit gentemot varandra i projektet. Jag kom in först till spadtaget i detta projekt men upplever att tilliten har genomsyrat projektet hela vägen. Den vision vi satte upp av vad produkten skulle bli har vi följt. Det har varit flexibelt och transparent rakt igenom hela projektet och vi har inte vikt av från planen. Huset är väldigt likt den visuella bilden vi hade med oss från början, vilket är roligt, säger Fredrik Kronqvist, produktionschef på Corem.

Utmärkelsen PQi Utmärkt projektkvalitet ger byggherrar och byggentreprenörer förutsättningar att jobba med datadrivet och faktabaserat förbättringsarbete. ”PQi – Utmärkt projektkvalitet” delas årligen ut till byggprojekt som uthålligt över tid presterat i nivå med de bästa av alla projekt som mätts med PQi.

Priset delades ut vid eventet ”Det Goda Projektet” tisdagen den 29 november på Norra Latin i Stockholm. På plats från NCC för att ta emot priset var Mikael Jernlöf, produktionschef, Christoph Andersson, platschef och Sebastian Axberg, samverkansledare, tillsammans med vår kund Corem och hundratals andra kollegor från byggbranschen.