NCC testar InviSenses teknik för intelligent fuktmätning vid Nyköpings lasarett

Tänk om man hade kunnat fråga golvspacklet hur torrt det är, så man vet precis när man kan gå vidare och lägga golv, utan att vara orolig för att bygga in för höga fukthalter? I den nya vårdbyggnaden vid Nyköpings lasarett har NCC provat teknik från InviSense som kan göra precis detta. Med hjälp av tekniken har man väsentligt reducerat de relaterade arbetsinsatserna och kostnaderna för att mäta fukten i de nygjutna golven.

En fuktmätning kräver att man tar ut borrhål och analyserar materialet i labb för att få ett svar på hur långt in i torkningsprocessen materialet har kommit, en process som är omständlig och kostsam. InviSense fuktsensor är en unik ultratunn sensor med tryckt elektronik, som kan mäta fukt i avjämningsmassa. Fuktsensorerna gjuts in i avjämningen och möjliggör en direkt fuktmätning med hjälp av en skanner. Tekniken provas nu i tillbyggnationerna på Nyköpings Lasarett.

– Med InviSense teknik hoppas vi att på kort sikt kunna reducera antalet dyra mätningar och bara mäta med den formellt godkända metoden när InviSense teknik indikerat att det är dags, säger Mikael Hellström, Platschef NCC Building Sweden.

Mikael Hellström, NCC.
Mikael Hellström, Platschef NCC Building Sweden