NCC tecknar ramavtal med Örebro kommun för beläggningsarbeten

NCC har tecknat avtal med Örebro kommun gällande beläggningsarbeten i Örebro. Avtalet har ett beräknat ordervärde om cirka 30 MSEK årligen.

Avtalet omfattar arbeten med fräsning, asfaltsbeläggningar, vägmarkering, anläggningsarbeten samt övriga arbeten i anslutning till dessa där Örebro kommun gör successiva avrop efter behov.

– Gator och vägar i gott skick är en förutsättning för ett fungerande samhälle, och vi är stolta över att bidra med vår kompetens och erfarenhet till att förbättra Örebros vägnät, säger Mats Johansson, area manager, NCC Industry.

Asfalten som används hämtas från NCC:s asfaltverk i Dylta som redan 2016 ställde om till att använda tallbäcksolja i stor skala i stället för eldningsolja. Idag har alla NCC:s asfaltverk i Sverige gjort omställningen till pellets och/eller tallbäcksolja, vilket ger lägre utsläpp av koldioxid jämfört med traditionell eldningsolja.

Avtalet gäller i två år och kan förlängas två gånger med ett år i taget. Avtalet har ett beräknat ordervärde om cirka 30 MSEK årligen som kommer att orderregistreras löpande i affärsområde NCC Industry.