NCC stöttar forskning om hur AI kan öka effektiviteten i byggbranschen

Vid Luleå tekniska universitet pågår forskningsprojektet AI Factory där forskare från universitetet samarbetar med företag och myndigheter för att utforska potentialen hos AI för utvecklingen av olika branscher. Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC, besökte det nystartade delprojektet AI Factory Construction, som tittar på just byggbranschen, och där NCC medverkar som partnerföretag.

NCC:s koncernchef Tomas Carlsson besökte i veckan AI Factory Construction, ett projekt vid Luleå tekniska universitet som ska öka produktivitet, effektivitet och hållbarhet i byggprocessen med hjälp av AI. Initiativet är ett samarbete mellan LTU, Byggföretagen i Norrbotten och stöttas av bland annat NCC.

NCC har flera tusen projekt som tillsammans genererar ofantliga mängder data med enorm potential att ge viktiga insikter och bekräfta teorier och tendenser. Den stora utmaningen ligger i insamlandet och analysen – där kan AI ha som störst positiv effekt.

– Byggbranschen är en komplex bransch som genererar mycket data och information och här kan AI vara ett effektivt verktyg för att till exempel identifiera och minimera risker inom hälsa och säkerhet men också tidigt identifiera kostnadsdrivare, säger Ramin Karim, professor i industriell AI vid Luleå tekniska universitet och forskningsledare för AI Factory.

Ny teknik som AI har stor potential att öka produktiviteten, effektiviteten och klimatomställningen i byggprocessen. Hur kan vi använda och utnyttja den data som vi genererar i våra byggprojekt för att få maximal effekt?

– Idag är vi inte i en fas där AI kan ersätta medarbetare eller personer i nyckelroller. Men redan nu kan den komplettera och stötta oss i beslutsfattande genom att baserat på processad data dra slutsatser som annars skulle krävas 25 års erfarenhet inom området för att upptäcka i tid, säger Kajsa Simu, universitetslektor i industriellt och hållbart byggande och medverkande i forskningsprojektet.

AI Factory Construction tar sikte på hur man med hjälp av AI till exempel skulle kunna stötta en platschef på ett bygge eller andra informationstunga nyckelroller.

– Att bygga smart handlar bland annat om att fånga avvikelser i tidiga skeden och att styra våra processer baserat på datainformerade beslut. Utvecklingen av AI innebär ett stort teknikskifte, och för byggbranschen finns enorm potential i just möjligheten till den ökade förutsägbarhet som vi kan få med hjälp av AI, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

Projektet pågår fram till augusti 2024.

Med vid mötet var Ramin Karim, Erik Ranängen, Tomas Carlsson, Erik Stehn, Kajsa Simu och Jarko Erikshammar.
Med vid mötet var Ramin Karim, Erik Ranängen, Tomas Carlsson, Erik Stehn, Kajsa Simu och Jarko Erikshammar.
AI Factory
AI Factory.