NCC stärker hälso- och säkerhetskulturen med den årliga temaveckan för hälsa och säkerhet

Att stärka säkerhetskulturen är en del av NCC:s mål för att minska alla typer av olyckor och eliminera alla allvarliga och dödliga olyckor. Under den kommande veckan uppmärksammar NCC ämnet genom att genomföra hälso- och säkerhetsaktiviteter på arbetsplatserna för att få inspiration, kunskap och engagemang för att alltid ha hälso- och säkerhetsmedvetenheten i åtanke.

Hälso- och säkerhetsveckan arrangeras varje år inom hela NCC tillsammans med medarbetare, partners och underleverantörer och underentreprenörer. Över hela koncernen ordnas samtal och olika aktiviteter för att fortsätta hålla medvetenheten om hälsa och säkerhet högt prioriterad.

I år äger veckan rum 27–31 maj.  Den är en viktig insats för att lyfta fram och arbeta med hälso- och säkerhetsfrågor inom NCC och se till att dessa frågor fortsätter att ligga i fokus i vårt dagliga arbete.

– Från vår statistik vet vi att det finns en större incidentfrekvens bland underleverantörer. Därför är det extra viktigt att få med hela arbetsplatsen, inklusive leverantörer i planeringen för att skapa engagemang och relevans i aktiviteterna, säger Lars-Gunnar Larsson, head of Health and Safety.

Följ oss i våra sociala medier där vi delar med oss av olika initiativ från runt om i NCC.