NCC stämmer Gävle Vatten på 17 MSEK

NCC Infrastructure stämmer Gävle Vatten på cirka 17 MSEK. Stämningsansökan, som lämnas in till Gävle tingsrätt den 21 april, avser merkostnader i samband med utbyggnaden av VA-nätet i Norrlandet.

NCC har försökt att komma överens med Gävle Vatten om ersättning för projektet men då parterna inte lyckats att nå en överenskommelse tvingas NCC därför att pröva ärendet i domstol.

– Gävle Vatten är nöjda med det arbete som NCC har utfört, men det råder delade meningar om vem som ska betala det merarbete som krävdes under byggnationen. Det är beklagligt att vi nu tvingas lämna in en stämningsansökan i ett ärende som vi allra helst hade löst genom dialog, Niklas Forsmark Helmer, advokat och juridiskt ombud åt NCC.

Bakgrunden till den uppkomna situationen är bland annat olika syn på det ursprungliga förfrågningsunderlaget avseende markförhållandet. Denna faktor har inneburit avsevärda merkostnader som inte kunde förutses i avtalet mellan parterna.

NCC fick uppdraget att utföra VA-utbyggnaden på Norrlandet åt Gävle Vatten i juni 2015 och arbetet slutfördes i oktober 2016. Ordervärdet uppgick till 30 MSEK.