Närblick på träkonstruktion.

NCC satsar på certifierat virke över hela landet

Som ett led i att möta kundernas efterfrågan har NCC och Beijer Byggmaterial beslutat satsa på certifierat virke i ett rikstäckande ramavtal. Med start i maj kommer därmed allt virke som NCC beställer från Beijer att vara certifierat enligt Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC™.

NCC har sedan lång tid tillbaka ett rikstäckande ramavtal med Beijer Byggmaterial och från och med 1 maj 2021 kommer allt virke som NCC beställer från Beijer att vara certifierat enligt PEFC™, världens största system för certifiering av hållbart skogsbruk.

NCC får på detta sätt tillgång till virke från ett skogsbruk som sköts enligt standardiserade normer och som tar hänsyn till både människor och natur samt säkerställer spårbarhet och möjlighet att följa upp virkets ursprung och att det kommer från hållbart brukad skog.

– Det här är något som våra kunder efterfrågar. För dem och för oss på NCC är det viktigt att vara med och bidra till en mer hållbar samhällsutveckling och genom att arbeta med certifierat trä gynnas ett mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart skogsbruk, där hänsyn tas till natur- och kulturmiljöer, sociala värden och skogsskötsel, säger Maria Bueno Eriksson, hållbarhetschef NCC Building Sweden.

Certifieringen säkerställer också att skogsbruket tar hänsyn och bidrar till biologisk mångfald genom att ställa krav på att exempelvis biologiskt värdefulla områden såsom nyckelbiotoper bevaras.

– Vi är stolta över vårt certifikat och vårt stora utbud av certifierat trä. Hållbart skogsbruk är viktigt, inte minst för den biologiska mångfalden i våra skogar och därför betydelsefullt att våra kunder väljer att ta ställning för certifierat trä, säger Alexandra Rosenqvist, Miljö- och Hållbarhetschef på Beijer Byggmaterial AB.