NCC säkerställer elförbindelse till Danmark

NCC har fått i uppdrag av Svenska kraftnät att förnya en del av elförbindelsen Konti-Skan som utgör en viktig länk för elförsörjningen i både Sverige och Danmark. Kabeln beräknas öppnas för elöverföring i september 2016.

- Vi är stolta och glada över att Svenska kraftnät har gett oss förtroendet att ansvara för en helhetslösning när kabeln ska bytas. Uppdraget omfattar leverans av kabel, logistikplanering samt schaktning och förläggning av 4 km sjökabel och 5 km markkabel mellan Torred och Risö i Halland. Vi tar med oss tidigare värdefull erfarenhet från liknande uppdrag, bland annat från SydVästlänken där vi på uppdrag av kabelleverantören installerade 200 km kabel och andra uppdrag med kabelförläggning i länderna runt Östersjön, säger Mats Hylén, produktionschef Infra Services East.

Kabeln är en del av likströmsförbindelserna Konti-Skan 1 och 2 som går mellan Lindome i Sverige och Jylland i Danmark. Det har de senaste åren uppstått flera större fel på elektrodkabeln och utbytet görs för att möta samhällets krav på en säker elförsörjning. I samband med kabelutbytet installeras även ett nytt skyddssystem som kopplar bort kabeln vid eventuella fel.

På land sker förläggningen genom schaktning och i känslig natur vid havet med hjälp av styrd borrning för att minimera påverkan. Kabeln förläggs i skyddsrör som fylls med bentonit för att säkerställa värmeavledning. Sjökabeln sänks ner och i grundare områden kommer den att spolas ner i havsbotten.