NCC renoverar Kronprinsens innergård i Malmö

NCC genomför tillsammans med Heimstaden ett omfattande renoverings- och ombyggnadsarbete i kvarteret Kronprinsen i centrala Malmö, fördelat på flera delentreprenader. En delentreprenad är renovering av innergården, en totalentreprenad vars ordervärde är drygt 60 MSEK.

NCC:s uppdrag i denna delentreprenad omfattar rivning av befintlig utemiljö på Kronprinsens innergård för att lägga nytt tätskikt på totalt 17 000 kvadratmeter. I uppdraget ingår även nytt tätskikt på befintlig tennishall på innergården. Stor hänsyn måste tas till övriga pågående delentreprenader, exempelvis ombyggnad av stadsdelscenter under innergården, till befintliga installationer och till tredje man.

– Innergården är upphöjd vilket gör arbetsområdet svårtillgängligt. Alla materialtransporter sker via en passage där allt hissas upp och ner med en elektrisk kran. Detta tillsammans med att arbetet är väderkänsligt gör att vi behöver tänka ut kreativa lösningar och verkligen får användning av den breda kompetens vi har samlat inom NCC:s team, säger Eleonore Andersson, projektchef NCC Infrastructure.

Arbetet påbörjades i somras och beräknas vara klart till sommaren 2023. Därefter ska finplanering av innergården göras, vilket upphandlas separat.

Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet om drygt 60 MSEK orderregistrerades i andra kvartalet 2022 i affärsområde NCC Infrastructure. 

  • Bild: Eleonore Andersson