NCC omvandlar äldre byggnad i Vellinge till kontor

Vellingebostäder och NCC ska i ett partneringsamarbete omvandla en äldre mangårdsbyggnad i centrala Vellinge till kontor samt riva befintliga sidobyggnader och uppföra nya. Totalt skapas ett 50-tal arbetsplatser, varav Vellingebostäder själva avser att hyra en del.

Arkitektskiss: Rydstern & Liliedahl AB. Foto: NCC.

– Vi på Vellingebostäder planerar att flytta vårt eget kontor hit till denna fantastiska miljö, men det kommer även finnas utrymme för ytterligare hyresgäster samt en del i ett Co Working-koncept. Exakt utformning ser vi nu fram emot att ta fram tillsammans med NCC, säger Christer Tedestål, VD Vellingebostäder.

NCC:s uppdrag omfattar ombyggnad av mangårdsbyggnaden, rivning av befintliga sidobyggnader och uppförande av nya i liknande stil som huvudbyggnaden. NCC kommer även att rusta upp omkringliggande park.

Fastigheten ligger centralt, mitt emot kyrkan och utgör en välkänd del av stadsbilden i Vellinge. Avsikten är att behålla fastighetens karaktär, fina park och historiska gårdsmiljö, samtidigt som man har ett stort hållbarhets- och teknikfokus. Bland annat kommer fastigheten att utrustats med solceller på taken, laddstolpar för elbilar samt senaste kontorsteknik.

– Det är ett riktigt ”varmt i hjärtat-projekt” att få vara med och ta hand om, bevara och utveckla en gammal fin gård till härlig kontorsmiljö. Genom nära samverkan i partnering ska vi nu tillsammans med Vellingebostäder hitta de bästa hållbara, tekniska och kostnadseffektiva lösningarna för detta unika projekt, säger Louise Palm, affärschef, NCC Building.

I ett första skede ska parterna tillsammans planera, budgetera och projektera systemhandlingar i syfte att komma överens om en riktkostnad för uppdraget. Därefter startar byggnationen, vilket beräknas ske i höst. Ombyggnationen beräknas vara klar våren 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louise Palm, affärschef NCC Building Syd, 070–0887647
Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig NCC Building Väst/Syd, 076–5215343
Christer Tedestål, VD Vellingebostäder AB 040-42 60 66