Illustration: Okidoki

NCC och Helsingborgshem samverkar kring bostäder i Oceanhamnen i Helsingborg

NCC har inlett ett samarbete med Helsingborgshem kring nyproduktion av cirka 80 hyresrätter samt två mindre lokaler i den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg. Projektet har fokus på att minimera klimatpåverkan från byggnationen på ett kostnadseffektivt sätt. I ett första steg ska NCC och Helsingborgshem tillsammans planera och budgetera projektet.

– I ett tidigare pilotprojekt för hållbart byggande, Kungsörnen, lyckades vi tillsammans med NCC att reducera klimatpåverkan under byggtiden till närmare hälften. Ambitionen med Oceanhamnen är att gå ett steg längre och ytterligare minska klimatpåverkan. Genom samverkan kan vi tillsammans hitta de bästa lösningarna för att uppnå detta, säger Björn Ravemark, projektchef Helsingborgshem.

Projektet innebär nybyggnad av ett nytt bostadskvarter i Oceanhamnens 3:e etapp i de centrala delarna av Helsingborg. Byggnationen ska angränsa till ett parkeringshus och byggas delvis ovanpå ett lastfar, en angöringsplats för leveranser, som ska serva en livsmedelsbutik i bottenvåningen på parkeringshuset. Husen i projektet byggs i fyra till sju våningar utan källare och utgör tre sidor runt en kringbyggd gård som innehåller cykelförvaring och gemensamma ytor.

Uppdraget genomförs som en totalentreprenad i partnering, där NCC i ett första skede tillsammans med Helsingborgshem ska planera, budgetera och projektera program- och systemhandlingar för att ta fram en målkostnad för uppdraget. Detta arbete påbörjas omgående.

- Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med Helsingborgshem och tillsammans aktivt driva utvecklingen med att minska klimatpåverkan vid husbyggnation, säger David Fritzson-Bratt, affärschef NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Fritzson-Bratt, affärschef NCC Building Sweden, tel 070-261 85 05, david.fritzson-bratt@ncc.se
Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner syd NCC, tel 076-521 53 43, ann-katrin.johansson@ncc.se
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank