NCC och bostadsministern diskuterar initiativ för fler kvinnor i branschen

Regeringen har som mål att minst 25 procent av dem som anställs inom bygg- och anläggningsbranschen år 2030 ska vara kvinnor. Under torsdagen besökte bostadsminister Peter Eriksson NCC för ta del av och diskutera hur både byggföretagen själva och regeringen kan arbeta för att öka antalet kvinnor i en bransch där cirka 80 procent är män.

– Situationen i bygg och anläggningsbranschen är problematisk. Vittnesmål visar att kvinnor i branschen fortfarande möter trakasserier, övergrepp, machokultur och destruktiva maktstrukturer. Att komma till rätta med den osunda arbetsplatskulturen är dessutom en nyckelfråga för branschen, som har stora problem med att attrahera tillräckligt mycket arbetskraft, säger Peter Eriksson, bostadsminister i ett tidigare pressmeddelande.

Ida Martelleur, arbetsledare, Jessica Bergendahl, projektchef Affär och Annika Grönberg, avdelningschef Building, tog emot Peter Eriksson under sitt besök på nybyggda Myrsjöskolan i Nacka för att diskutera hur NCC arbetar proaktivt för att öka antalet kvinnor men också vad de ser för åtgärder där riksdag och regering kan hjälpa till för att uppnå målet.

– NCC har redan alla ramverk, mål och policydokument på plats. Vi behöver nu arbeta vidare med andra proaktiva insatser för att attrahera, rekrytera och behålla kvinnor. Till exempel se över hur vår rekryteringsprocess fungerar och skapa en kultur på våra arbetsplatser som främjar mångfald och där kvinnor trivs och kan växa. Men vi behöver också stöd från regeringen att till exempel främja teknik- och matematikintresset bland tjejer redan från unga år, säger Annika Grönberg, avdelningschef inom NCC Building.

Skolprojektet i Nacka kommun, där dagens möte hölls, är ett projekt som drivs i så kallad strategisk partnering. Det innebär att Nacka kommun som uppdragsgivare och NCC gemensamt sätter upp gemensamma ramar med projektets bästa i fokus.

– Vi behöver arbeta tillsammans i alla led för att öka antalet kvinnor. Vi välkomnar till exempel att våra uppdragsgivare börjar ställa krav på oss entreprenörer att vi ska ha en arbetsledning och team med mångfald, säger Ida Martelleur, arbetsledare NCC Building, och fortsätter; 

– Men en av våra största utmaningar är till exempel att väldigt få kvinnor väljer byggutbildningar. Då blir det svårt att rekrytera i regeringens önskade hastighet.