NCC Nystart - en satsning som väcker intresse internationellt

NCC:s utbildningssatsning för att ge utlandsfödda ingenjörer en snabb väg in på arbetsmarknaden, NCC Nystart, fick under tisdagen besök av indiska National Skill Development Cooperation, NSDC. Delegationen var på besök i Sverige för att ta del av metoder och utbildningsformer som kan leda till att fler indier kommer i arbete.

NCC Nystart varvar praktiska praktikperioder på NCC:s arbetsplatser med teoretiska utbildningsperioder hos Kunskapsskolan/SkillEd där fokus ligger på det svenska språket. Samarbetet mellan NCC och Kunskapsskolan har visat sig vara framgångsrik. 73 procent av de som deltagit i programmet har fått en anställning i NCC, vilket därmed också mött det stora rekryteringsbehov som NCC har.