NCC med i SKL:s stora bostadsupphandling

I den första delen av SKL:s stora bostadsupphandling som avser flerbostadshus med mellan två till fyra våningar var det Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA som hade de vinnande anbuden och som får teckna ramavtal med SKL.

-  Vi är mycket stolta över att vårt samarbete med Derome blev ett av de vinnande bidragen.  Vi får högst poäng på arkitektonisk utformning, tekniska egenskaper och kontraktsvillkor vilket visar vilken hög kvalitet och flexibel produkt vi kan erbjuda kommunerna säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

Bostadsbristen har blivit alltmer akut och i dagsläget uppger 240 av landets 290 kommuner att de saknar bostäder. För första gången har SKL nu genomfört en nationell upphandling för permanenta flerbostadshus där kommunerna enkelt ska kunna göra avrop från ramavtalet och därigenom snabbt kunna få nya bostäder på plats.