NCC lyfter upp affärsutveckling i koncernledningen med Ylva Lageson

NCC lyfter upp affärsutveckling i koncernledningen med Ylva Lageson som Head of Operations Development and IT (ODIT). Den nya koncernledningsfunktionen ska utifrån vad projekten behöver utveckla NCC:s processer och arbetssätt, driva NCC:s strategiarbete samt IT och digitalisering. Som ny strategichef under Ylva Lageson utses Fredrik Vernersson som idag arbetar inom turnaroundverksamheten på McKinsey & Company.

–Ylva Lageson har en lång och gedigen erfarenhet som framgångsrik projektchef inom NCC. Hon kan vår verksamhet i grunden och är ett viktigt tillskott i den mer affärsnära koncernledning vi nu skapar, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef på NCC.

Ylva Lageson, Head of Operations Development and IT (ODIT).
Fredrik Vernersson, NCC:s nya strategichef per den 15 oktober.