NCC levererar pålar, stenmaterial och asfalt åt nytt logistikcenter i Norrköping

NCC har fått i uppdrag av AKEA att utföra pålningsarbete, leverera stenmaterial samt asfaltera för ett nytt logistikcenter i Norrköping. Ordervärdet uppgår till cirka 40 MSEK.

AKEA ansvarar för markarbetena på platsen och Infrahubs AB är byggherre för logistikcentret. Infrahubs AB har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Postnord TPL som ska ta hand om logistiken för Bauhaus varuhus i hela Norden.

Hela området är på totalt 170 000 kvadratmeter och inrymmer en logistikfastighet på 70 000 kvadratmeter samt ytterligare ett kallager på 20 000 kvadratmeter. NCC:s uppdrag går ut på att utföra grundläggningsarbete på platsen med pålningsarbeten om cirka 6 000 pålar, leverans av cirka 170 000 ton stenmaterial samt asfalteringsarbeten om cirka 16 000 ton asfalt.

Uppdraget är ett gemensamt uppdrag för hela kedjan inom NCC Industry – grundläggningsföretaget Hercules samt de olika sektorerna Stenmaterial och Asfalt.

- Här fick vi möjligheten att arbeta fram ett fördelaktigt förslag för samtliga delar inom NCC Industry och erbjuda AKEA en bra totalaffär. Vi ser fram emot detta samarbete, säger Lars Pedersen, anbudsingenjör NCC Industry Asfalt.

Projektet påbörjas omgående med pålningsarbete samt leveranser av stenmaterial. Beläggningsarbetet kommer att utföras under hösten 2021.