NCC lanserar ny uppförandekod

NCC:s uppförandekod beskriver hur NCC ska agera i det dagliga arbetet och omfattar alla medarbetare, chefer, NCC:s styrelse och affärspartner. Nu uppdaterar och kompletterar NCC sin uppförandekod ytterligare.

NCC skapar och utvecklar samhällen för arbete, boende och kommunikation. För att göra det på ett ansvarsfullt och etiskt sätt har NCC en gemensam uppförandekod: Code of Conduct. Den har nu uppdaterats och kompletterats med nya områden och råd för hur våra medarbetare och affärspartners ska hantera olika situationer.

De nya områdena är:

  • nolltolerans mot mutor och korruption
  • agerande mot penningtvätt 
  • information och uppträdande i sociala medier 
  • nya personuppgiftslagen 
  • mångfald och jämställdhet 

- Uppförandekoden täcker inte alla situationer, men är tänkt att hjälpa oss att ”göra det rätta” och säga ifrån när det behövs, säger Gunnar Bäckström, Group Compliance Officer, NCC Group.

- Att vi följer uppförandekoden är ett positivt sätt att leva upp till våra värderingar och ett gemensamt ansvar för oss och alla NCC:s intressenter. Tanken är att det ska vara lätt att göra rätt på och med NCC.

Den nya uppförandekoden lanserades på NCC:s engelska- och svenska webbsida under förmiddagen den 19/4.

Läs mer om vår nya uppförandekod.