Nybyggda kulturkvarteret i Örebro kvällstid.

NCC klara med Kulturkvarteret – Örebros nya mötesplats för kultur

Med sin karakteristiska arkitektur står Kulturkvarteret klart och nycklarna har lämnats över till Örebroporten Fastigheter. Genom nära samverkan och stort engagemang är Örebros nya arena för kultur i alla dess former klar för inflyttning.

– Vi har äntligen lämnat över Kulturkvarteret till vår kund Örebroporten efter tre års intensivt arbete. Nu väntar vi med spänning på att verksamheterna ska fylla denna fantastiska kulturbyggnad med innehåll, säger Pontus Nilsson, projektchef NCC Building Sweden.

Kulturkvarteret är en spektakulär byggnad vid Svartån i Örebro. Med en fasad av aluminium och glas, som fångar färgen på himmelen, kommer huset att ge många möjlighet att utöva och ta del av kultur i olika former. Med 14 000 kvadratmeter fördelat på sex våningar finns plats för verksamheter som en kulturskola med dans- och musiksalar, bibliotek, delar av gymnasieskolans estetiska program, konsthall och en restaurang. I entréplanet finns en stor multiscen med en flexibel scen och skjutbara läktare för till exempel konserter och föreläsningar.

Ett lag för projektets bästa

Byggnationen påbörjades 2018 och har genomförts i partnering mellan NCC och Örebroporten Fastigheter. Projektet är det största i Örebro kommuns regi på 50 år och visionen från start var att utveckla området vid Konserthuset och skapa en levande mångkulturell mötesplats.

– Byggtiden har framförallt präglats av en gemensam syn från alla entreprenörer driva projektet gemensamt framåt mot uppsatta mål. Att alltid sätta projektet bästa i fokus. Sammanfattningsvis har projektet flutit på fantastiskt bra, säger Pontus Nilsson och fortsätter:

– Noga definierat projekt, hög kompetens i organisationerna hos alla inblandade entreprenörer, noggrann ekonomisk uppföljning månadsvis för att kunna prioritera och justera vägen framåt har varit framgångsfaktorerna här.

Tekniskt utmanande

De olika dans- och musikverksamheterna har inneburit höga krav på byggnadens interiörer och installationer, som exempelvis ljus, val av golv som uppfyller ljudkrav, ytskikt i trä och en tekniskt komplicerad multiscen som ska fungera för många olika scenarion.

– Det tekniska innehållet har varit en utmaning, att definiera innehållet och funktioner för att passa drift och verksamhet. Arbetet har samordnats och bevakats löpande i installationsmöten, säger Fredrik Sundin, specialistchef NCC Building Sweden.

Pontus Nilsson och Fredrik Sundin i nybyggda Kulturkvarteret Örebro.
Pontus Nilsson, projektchef, och Fredrik Sundin, specialistchef, NCC Building Sweden.
  • Fasad av aluminium och glas som fångar färgen på himmelen.