NCC inte utsatt för dataintrång

Med anledning av rapporteringen i media kring åtalet i den så kallade dataintrångshärvan, där även NCC har omnämnts, vill NCC klargöra följande. NCC har inte utsatts för dataintrång. Däremot har NCC utsatts för ett bedrägeri i september förra året och fått sk bluffakturor som felaktigt scannats och betalats.

NCC har sedan dess genomfört ytterligare förstärkningar av våra processer för att undvika fakturabedrägerier i framtiden. NCC har idag ett starkt skydd  och vi ser löpande över våra rutiner. Det finns alltid skäl att vara vaksam och kontrollera fakturor och att leverantörers kontouppgifter stämmer.