Villanskolan i Ängelholm, nyligen byggd av NCC. Foto: Studio-E

NCC inleder samarbete om skolbyggnad i Örkelljunga

NCC har inlett ett samarbete med Örkelljunga kommun kring nybyggnation av en skolbyggnad för 200 elever i centrala Örkelljunga. I ett första steg ska NCC och parterna tillsammans planera och budgetera projektet.

– Örkelljunga växer och vi är i behov av fler undervisningslokaler. Genom att bygga en ny skolbyggnad kan vi tillgodose det behovet samtidigt som vi ger våra elever och pedagoger moderna och ändamålsenliga lärmiljöer anpassade för dagens pedagogik. Det känns tryggt att inleda planeringsfasen för den nya skolbyggnaden med NCC, som har stor erfarenhet av att bygga skolor, säger Mathias Svensson, fastighetschef, Örkelljunga kommun.

NCC:s uppdrag omfattar nybyggnation av en skolbyggnad i två till tre plan, total yta cirka 3 000 kvadratmeter, för cirka 200 elever fördelat på sju hemvister. Den nya skolbyggnaden ska innehålla undervisningsytor med högt pedagogiskt värde anpassade efter barnens behov samt eventuellt tillagningskök och matsal.

Uppdraget genomförs som en totalentreprenad i partnering, där NCC i ett första skede tillsammans med Örkelljunga kommun ska planera, budgetera och projektera program- och systemhandlingar för att ta fram en målkostnad för uppdraget. Detta arbete påbörjas omgående. Därefter övergår projektet i byggfas, vilket beräknas ske i slutet av 2023.

– Efter ett stort antal genomförda skolprojekt, varav merparten i samverkan, är vi övertygade om att skolor byggs bäst tillsammans. Genom att samarbeta med Örkelljunga kommun redan från tidigt skede kan vi bidra med värdefull erfarenhet från tidigare skolprojekt vid byggandet av den nya skolbyggnaden, säger David Fritzson-Bratt affärschef NCC Building Sweden.