Illustration: Sunnerö arkitekter

NCC inleder samarbete om skola i Båstad

NCC har inlett ett samarbete med Båstads kommun kring om- och tillbyggnad av Strandängsskolan i centrala Båstad. I ett första steg ska parterna tillsammans planera och budgetera projektet.

– Vi ser fram emot att tillsammans med NCC, som har gedigen erfarenhet av skolbyggnationer, omvandla Strandängsskolan till en modern läroplats anpassad för dagens pedagogik. I princip blir det en ny skola med rum för fler elever och en utformning som harmonierar väl med det centrala och hamnnära läget, säger Jan Bernhardsson, Chef Teknik och service, Båstads kommun.

NCC:s uppdrag omfattar om- och tillbyggnad av Strandängsskolan, med cirka 550 elever från förskoleklass till årskurs nio, som efter ombyggnaden ska rymma 750 elever. Projektet genomförs etappvis i nära dialog med verksamheten som kommer vara i gång under hela byggtiden. I uppdraget ingår även ombyggnad av trafiksituationen kring skolan, utemiljön, kök och matsal med mera. 

Uppdraget genomförs som en totalentreprenad i partnering, där NCC i ett första skede tillsammans med Båstads kommun ska planera, budgetera och projektera program- och systemhandlingar för att ta fram en målkostnad för uppdraget. Detta arbete påbörjas omgående. Därefter övergår projektet i byggfas. 

– Om- och tillbyggnaden av Strandängsskolan är komplex, mitt i centrum och med pågående verksamhet sida vid sida med byggarbetet. Genom att samverka med Båstads kommun redan från tidigt skede kan vi bidra med värdefull erfarenhet från liknande projekt som vår lokala organisation genomfört, säger David Fritzson-Bratt affärschef, NCC Building Sweden.