NCC inleder samarbete för Västerås nya akutsjukhus

NCC och Region Västmanland inleder ett samarbete för att bygga ett nytt akutsjukhus i Västerås. Uppdraget sker i samverkan och parterna har tecknat avtal om en första fas för att tillsammans planera och budgetera projektet.

Det nya akutsjukhuset ska byggas för att möta framtidens vårdbehov i Västmanland. Uppdraget omfattar en ny vårdbyggnad om cirka 75 000 kvadratmeter som kommer att uppföras på Västerås sjukhusområde. I det nya sjukhuset planeras för bland annat operation, röntgen, akutmottagning, vårdplatser, mottagningar, förlossning och intensivvård.

Uppdraget genomförs i samverkan, där NCC tillsammans med Region Västmanland i en första fas ska planera och budgetera. Först i nästa fas tas handlingar och en riktkostnad fram för uppdraget och ett entreprenadkontrakt tecknas. Byggstart planeras ske tidigast under 2023.

– Att bygga sjukhus är komplext, och det ställs höga krav på moderna tekniska lösningar och stor hänsyn till pågående vårdverksamhet, vilket NCC har gedigen erfarenhet av. Vi ser nu fram emot att inleda ett nära samarbete med Region Västmanland och tillsammans ta fram ett bra underlag för projektet som möter framtidens vårdbehov för både patienter och personal i länet, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Senast Västmanlands sjukhus i Västerås förnyades i större omfattning uppförde NCC en ny vårdbyggnad med 190 enpatientrum mellan 2008-2010, även det projektet utfördes i partnering.

NCC har byggt ett stort antal sjukhus- och vårdbyggnadsprojekt runt om i Sverige och i övriga Norden, vilket har givit en bred erfarenhet av bland annat de komplexa lösningarna som behövs när sjukhus byggs, krävande förhållanden som att ta hänsyn till pågående verksamhet, och effektiva och långsiktigt hållbara lösningar.

I Örebro stod H-huset, utbyggnaden av Universitetssjukhuset, patientklart tidigare i år och Höglandssjukhuset i Eksjö fick nyligen ta emot kommunens stadsbyggnadspris. Tillsammans med Region Sörmland pågår dessutom samarbetet för att bygga ut och bygga om vid Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett.

  • Illustrationer: Region Västmanland/LINK arkitektur/Carlstedts arkitekter

  • Illustrationer: Region Västmanland/LINK arkitektur/Carlstedts arkitekter