Illustrationer: Zynka
Illustration av framtida bostäder vid Järntorget.

NCC inleder byggnation av 60 bostadsrätter vid Järntorget i centrala Göteborg

På uppdrag av bostadsutvecklaren Sverigehuset och GulinsFastigheter ska NCC bygga Järntorgsgatan x Brogatan omfattande 60 bostadsrätter vid Järntorget i centrala Göteborg. Först ut i projektet är markarbeten och källarplan.

- Vi ser fram emot att återigen genomföra ett projekt tillsammans med NCC. Järntorgsgatan x Brogatan är ett modernt projekt i klassisk gestaltning som kommer ställa höga krav på ett omsorgsfullt utförande. Vi är glada att NCC tar sig an denna utmaning tillsammans med oss, säger Anna Henriksson, VD Sverigehuset.

Projektet omfattar nybyggnation av ett kvarter bestående av en huskropp med tre trapphus - alla med sin egen unika identitet med omsorgsfulla materialval av hög kvalitet. Lägenheterna varierar i storlek från 1–5 rum och kök och cirka 30–150 kvadratmeter. Utöver bostäder omfattar projektet tre kommersiella verksamheter i bottenplan samt ett garage under huset. Inledningsvis kommer NCC börja med markarbeten och källarplanet i projektet.

Området där bostadskvarteret ska byggas ligger i en av Göteborgs äldsta stadsdelar, ett område som är av riksintresse. Omgivningen med befintliga hus, kanalens läge precis bredvid arbetsområdet och den stora mängd ledningar som går i marken gör att grundläggningen blir komplicerad.

Den trånga tomten kräver en särskilt omsorgsfull logistikplanering, och det centrala läget med många olika slags trafik och transporter är en extra försvårande faktor gällande logistiken. Projektet har även ett komplext moment med stommen framför sig då det finns särskilda utmaningar i byggnaden för att kunna kombinera garage, lokaler och bostäder i huset.

- Det är glädjande att vi åter fått förtroendet från Sverigehuset och GulinsFastigheter att nu tillsammans utveckla detta unika bostadsprojekt. Projektet är till ytan rätt så litet, men innehåller flera utmaningar som vi ser fram emot att få lösa med hjälp av vår mångåriga erfarenhet av att bygga i Göteborgs innerstad, säger Per-Åke Edling, affärschef NCC Building Sweden.

Bygghandlingsprojektering för projektet är påbörjad, arbetet med ledningsomläggningar startas inom kort, och arbetet med källaren beräknas påbörjas i maj. Byggstart för själva huset är beräknad till efter sommaren då entreprenadkontrakt för denna del tecknas.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Åke Edling, affärschef, NCC Building Sweden, 070-359 16 95, per-ake.edling@ncc.se
Carin Kärrberg, kommunikationspartner, carin.karrberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s mediabank