NCC Infrastructure ISO-certifieras för sitt miljöarbete

NCC Infrastructure i Sverige har certifierats enligt ISO 45 001 för sitt arbetsmiljöarbete. Certifieringen gör att NCC bättre kan möta de allt högre arbetsmiljökraven från kunder och leverantörer.

Den internationella standarden är ett verktyg för företag och organisationer att arbeta systematiskt med att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. 

– Certifieringen är ett bevis på att vårt arbetsmiljöarbete håller måttet. Det är också ett sätt att möta krav från våra kunder och leverantörer på en säker och god arbetsmiljö. Det här är krav som skärps alltmer, vilket är något vi välkomnar, säger Marika Johansson.    

Genom certifieringen får NCC gemensamma arbetssätt och tydligare överblick och styrning av vårt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö, säger Marika Johansson, arbetsmiljöchef NCC Infrastructure.  

Det som certifieringen kräver, och som görs sedan 2023, är interna revisioner inom arbetsmiljö vilka är en viktig del i arbetet med uppföljning och ständiga förbättringar.