NCC i startgroparna för utvecklingen av kontor i stationsområdet i Borlänge

NCC har tillsammans med Borlänge kommun tecknat en avsiktsförklaring gällande stationsområdet i centrala Borlänge. Avsikten är att utveckla ett levande kvarter och skapa nya kontorsytor.

NCC och Borlänge kommun har undertecknat en avsiktsförklaring gällande stationsområdet i centrala Borlänge. Avsiktsförklaringen syftar till att komma igång med planerna om att utveckla området till ett levande kvarter och att skapa kontorsytor som idag är en brist i Borlänge.

– Kommunens tillväxt med efterfrågan på fler arbetsplatser och behov av närliggande handel, restauranger och annan service är helt förenat med den potential som den här platsen har, vilket vi vill bidra till att utveckla, säger Fredrik Wallman, regionchef NCC Property Development, Special Investments.

Utformning av de nya kontorsbyggnaderna har NCC tagit fram tillsammans med arkitektkontoret Wingårdhs.

– Det är glädjande att Wingårdhs får ta arkitekturen som konst till Borlänge, säger Gert Wingårdh, Wingårdh arkitektkontor.

Förslaget innebär att NCC ska utveckla cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta under två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.

– Vi har behov av större kontorsytor centralt och vi ser verkligen fram emot att bygget på stationsområdet kan förverkligas. Området är en viktig knytpunkt i Dalarna och en central plats i Borlänge. Särskilt roligt att Gert Wingårdh lagt sin hand på byggnaden som kommer bli det första man ser när man kommer in till Borlänge när man anländer med tåg eller buss, säger Jan Bohman, Kommunstyrelsens ordförande.

Projektet är fortfarande i sin linda men ambitionen är att de första kontorshusen kan vara färdigställda för inflyttning under 2023. Projektet har initierats och planeras inom affärsområde och enheten NCC Property Development Special Investments.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Wallman, regionchef, NCC Property Development Special Investment Sverige, 079-078 80 23, e-post: fredrik.wallman@ncc.se

Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande Borlänge Kommun; 070-238 71 26

Linda Nilsson, Plan- och markchef Borlänge kommun; 072-549 74 41

Angelica Ekholm, näringslivschef Borlänge kommun; 070-209 82 17