NCC i samtal med regeringen om jämställdhetsåtgärder i byggbranschen

På torsdag träffas aktörer i byggbranschen för att diskutera hur branschen gemensamt kan kraftsamla för att kvinnor inte ska utsättas för kränkande behandling. Inbjudan kommer från bostadsminister Peter Eriksson.

Idag publicerades ytterligare ett upprop i #metoo-kampanjen under flaggen #sistaspikenikistan. Det innehåller underskrifter och vittnesmål som vittnar om strukturella problem kring jämställdhet i byggbranschen.

– För mig är den publika debatten #metoo en stor möjlighet för oss att lyfta frågan ytterligare på vår hemmaplan och i vår bransch. Det är helt oacceptabelt med alla former av trakasserier hos oss på NCC. Jag uppskattar bostadsministerns initiativ, tillsammans kan vi göra skillnad, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

Under hashtagen #metoo har kvinnor under den senaste månaden delat upplevelser av ofredanden, kränkningar och övergrepp de blivit utsatta för i olika sammanhang och i olika branscher. Byggbranschen är tyvärr inget undantag. Representanter från de största byggbolagen samlades för två veckor sedan för att diskutera jämställdhet och mångfald i branschen i ett rundabordssamtal. Initiativet togs av Sveriges byggindustriers nya vd Catharina Elmsäter-Svärd.

På torsdag den 30 november samlar även bostadsminister Peter Eriksson aktörer inom byggbranschen för att diskutera hur vi gemensamt kan kraftsamla för att kvinnor inte ska utsättas för kränkande behandling. Jämställdhetsarbetet inom branschen har pågått under flera år och tagit sig olika uttryck. Bostadsministern vill nu att vi gemensamt agerar för att ingen kvinna ska utsättas för kränkningar och övergrepp. Henrik Landelius representerar NCC i diskussionen.