NCC förverkligar stort byggprojekt i lilla Bjurholm

Idag togs det första ceremoniella spadtaget för projekt Diamanten i Bjurholms Kommun. NCC har fått uppdraget att bygga nytt vårdboende, förskola, hemtjänstlokaler, storkök och skolmatsal för cirka 200 miljoner kronor i Sveriges näst minsta kommun med sina drygt 2 300 invånare.

Bjurholm, beläget knappt sex mil från Umeå, längs riksväg 92 har länge varit kända som Sveriges minsta kommun. Men orten stoltserar också med en enastående vacker golfbana, omringad av Balberget naturskön fond till de omgivande åkermarkerna. I Bjurholm finns även sedan 2012 Nyåkers pepparkaksfabrik, världens näst största pepparkakstillverkare med en omsättning på 92 miljoner och i Öreälven, cirka 19 mil lång, finns gott om intryck och naturupplevelser att upptäcka.     

Trots att Bjurholm är en av Sveriges minsta kommuner, belägen i Norr- och Västerbotten där endast fem procent av Sveriges totala befolkning bor, har kommunen tagit ett djärvt och banbrytande beslut. Trots utmaningarna med en begränsad befolkningstillväxt i regionen har Bjurholms kommun beslutat att genomföra en rekordstor investering i form av projekt Diamanten.    

– Denna investering gör kommunen för att få en ekonomi i balans på lång sikt. Vi tror på Bjurholms framtida utveckling och detta är ett viktigt första steg. Det är en viktig satsning på våra kärnverksamheter där vi vill uppnå energieffektiva moderna lokaler som dessutom är anpassade för en mer effektiv verksamhet. Bättre boendemiljö och en attraktivare arbetsplats med bra arbetsmiljö, det är hos oss man ska vilja jobba säger Jimmy Johansson, kommunchef, Bjurholms Kommun.    

Efter noggrann och omfattande planering under lång tid var det under onsdagen äntligen dags för Bjurholms kommun att ta det första ceremoniella spadtaget för projekt Diamanten. Spadtaget, genomfördes av förskolebarnen och illustrerar själva starten av den nya byggnaden som kommer omfattar 40 platser för vård- och omsorgsboende, lokaler för hemtjänsten, en förskola med kapacitet för cirka 90 barn fördelade på sex avdelningar, samt ett produktionskök och en skolmatsal. Köket ska kunna producera upp till 550 luncher per dag och 120 middagar, medan matsalen ska ha plats för minst 150 gäster.  

 – Diamanten är det största projekt som Bjurholms kommun någonsin genomfört och vi är glada att få samarbeta med NCC, som är en av våra mest pålitliga partners. Vi är stolta över att ta detta steg och förbättra vår infrastruktur för både nuvarande och framtida generationer, säger Jimmy Johansson.   

Genom att använda innovativa byggmetoder och hållbara material ska Diamanten uppfylla höga krav på miljö och energieffektivitet. Till exempel kommer byggnaden att utrustas med solpaneler och energisnåla system för uppvärmning och ventilation, vilket inte bara minskar driftskostnaderna utan också minimerar klimatpåverkan. Diamanten ska väsentligt bidra till att uppfylla kommunens miljömål genom användning av ny teknik för att förbättra arbetsmiljö och kvalitet.    

– Diamanten är ett projekt där vår expertis inom samverkan och hållbar byggnation kommer väl till pass. Tillsammans med Bjurholms kommun säkerställer vi inte bara att projektet håller sig inom tids- och budgetramar, utan även att det uppfyller den standard som krävs för att integrera och tillgodose de olika verksamheters behov i samma byggnad, säger Daniel Ödling, avdelningschef, NCC Building Norrland.     

Arbetet med Diamanten kommer innebära en rad tekniska och logistiska utmaningar. För att möta dessa har NCC implementerat avancerade byggtekniker och noggrann planering. Till exempel har byggandet av förskolan och omsorgsboendet krävt precisionsarbete för att integrera de olika verksamheterna på ett effektivt och funktionellt sätt.   

När Diamanten står färdig förväntas det bli en central del av Bjurholms samhälle med moderna och funktionella lokaler som möter kommunens långsiktiga behov.    

– Vi ser fram emot att inviga Diamanten och välkomnar både unga och äldre till en plats där de kan trivas och utvecklas. Detta projekt är ett tydligt exempel på vad som kan uppnås genom samarbete och visionärt tänkande, berättar Jimmy Johansson.   

 Genom denna satsning visar Bjurholms kommun och NCC att även de minsta kommunerna kan göra stora och betydelsefulla investeringar för framtiden.   

  • Daniel Ödling, avdelningschef, NCC Building Norrland tillsammans med Jimmy Johansson, kommunchef, Bjurholms Kommun närvarade vid spadtaget av nya byggprojektet Diamanten. Nytt vårdboende, förskola, hemtjänstlokaler, storkök och skolmatsal för 200 miljoner kronor ska stå färdigt i slutet av 2025. Foto: Niklas Westman.