NCC fortsätter att stödja barn och ungas lärande genom läxhjälp

NCC vill bidra till att ge barn och unga bra förutsättningar för att lära och utbilda sig. 2022 års juldonation går till ett antal organisationer i Norden som hjälper barn och unga att få ut det mesta av sin utbildning.

‒ NCC är ett kunskapsbaserat företag med behov av kunniga medarbetare. Vi vet också att tillgången till utbildning ger människor valmöjligheter och vi fortsätter därför att stödja organisationer som erbjuder läxhjälp, så att fler barn och unga kan få ut det mesta av sin utbildning. Den lägger också grunden för fortsatta studier och en bättre framtid, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

Totalt donerar NCC 1,5 miljoner kronor och summan delas lika mellan NCC:s verksamhetsländer. I Danmark, Finland och Norge går juldonationen till Röda Korset som stöttar barn som inte har tillgång till läxhjälp i hemmet. I Sverige går donationen till Mattecentrum som erbjuder kostnadsfritt stöd för att förbättra och stimulera studentens kunskap och intresse för matte, både online och offline.

‒ I våra lokala Röda Korset-avdelningar runt om i landet får barn och unga vuxna hjälp med sina hemläxor från volontärer. Det förbättrar deras möjligheter till utbildning och arbete. Det finns många barn som behöver den hjälpen och därför är vi mycket tacksamma att vi för andra året i rad får en donation från NCC. Det ger oss möjligheten att hjälpa ännu mer, säger Niels Svankjær Christiansen, sektionschef intregration på Röda Korset i Danmark.

Läs mer om NCC juldonation på ncc.se/juldonation