NCC förstärker positionen på VA-området

NCC befäster ytterligare sin ledande position inom vattenrening genom att förvärva vattenrenings- och biogasbolaget Goodtech Environmental Solutions som har ledande specialistkompetens och 25 medarbetare. Affären innebär att koncernen kan ta fler VA-uppdrag.

– Förvärvet av Goodtech Environmental Solutions gör att vi kan ta nya och fler uppdrag inom vattenrening och möta det enorma behov som finns att modernisera och bygga ut Sveriges VA-infrastruktur. Med affären kompletterar vi verksamheten med strategisk viktig kompetens, och välkomnar ett team med en kultur som stämmer väl överens med den som finns i NCC, säger Henrik Enell, divisionschef NCC Infrastructure.

NCC har lång erfarenhet av vattenreningsuppdrag och har specialistkompetens i hela kedjan. Förvärvet av Goodtech Environmental Solutions innebär att NCC ytterligare förstärker specialistenheten inom vattenprocess, vatten- och miljöteknik som är ett prioriterat segment.

– Jag är väldigt glad att vi har hittat en så bra organisation för våra fantastiskt kompetenta medarbetare. NCC är en stor och professionell nordisk aktör, vilket kommer att ge organisationen tillväxtmöjligheter i framtiden. Denna transaktion ligger i linje med vår strategiska handlingsplan för att fokusera koncernen inom våra kärnområden, säger Margrethe Hauge, CEO Goodtech ASA.

Goodtech Environmental Solutions AA är ett företag som utvecklar och levererar lösningar för vattenrening och bygger biogasanläggningar på den nordiska marknaden. Företaget har 25 anställda och är till 90 procent verksamma i Sverige. Goodtech Environmental Solutions förvärvas från Goodtech ASA som är börsnoterat i Norge.

Affären görs i affärsområde NCC Infrastructure ger en marginell ekonomisk påverkan. Affären förväntas slutföras under första halvåret av 2023.