Byggarbetsplatsen vid Ångströmlaboratoriet.

NCC finalist till Håll Nollans arbetsmiljöpris

Med projektet Ångströmslaboratoriet etapp 4 har NCC tillsammans med Akademiska Hus utsetts till en av tre finalister till Håll Nollans arbetsmiljöpris 2020.

Projektteamet på Ångström etapp 4 har systematiskt jobbat för att arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del i hela byggprocessen. Med hjälp av tydliga processkartor och arbetsberedningsprocesser samt tydliga ansvarslistor med roll- och befattningsbeskrivningar har man lyckats sätta arbetsmiljöarbetet i ett större sammanhang.

Man har också tagit hjälp av ny AI-teknik som gjort arbetsplatsen säkrare. Unika tornkranskameror har utvecklats för detektering av människor och fordon i kranens arbetsområde.

Håll Nollans arbetsmiljöpris riktar sig till alla aktörer som på något sätt är delaktiga i en byggprocess och syftar till visionen om en byggbransch helt utan olyckor. Priset vill lyfta fram goda exempel i form av arbetssätt och metoder som bidrar till färre antal olyckor och allvarliga tillbud på våra byggarbetsplatser.

Bakom priset står föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, startat av 13 aktörer med olika kopplingar till byggrelaterat arbete – allt från entreprenörer till byggherrar.

Håll Nollans arbetsmiljöpris delas ut på Byggforum den 31 mars 2020.