NCC färdigställer utbyggnaden av Landvetter flygplats

Det var tjugofem år sedan någon större tillbyggnad gjordes på Göteborg-Landvetter Airport. Med terminalexpansionen som nu är klar har flygplatsen utökats med tre brygganslutna gater och fyra bussgater.

Efter tre års produktion och ett intensivt slutskede är projekt Terminalexpansion Söder etapp 1 vid Göteborg Landvetter Airport nu färdigställt.  

Tillbyggnaden som NCC haft i uppdrag att utföra åt Swedavia innehåller sju nya gater, varav tre är brygganslutna gater där flygplanen gör an till byggnaden för att ta ombord eller släppa av passagerare och de övriga fyra är bussgater. De nya bryggorna kan ta emot större flygplan och kan också hålla isär flöden av ankommande och avgående passagerare till och från länder utanför Schengenområdet. Brygganslutningen medför en mycket snabbare process för flygplatsen och ökad komfort för resenärerna.

–  Projektet har varit en stor åtgärd mitt i flygplatsen. Genom ett nära samarbete med de olika  driftorganisationerna på flygplatsen har projektet kunnat genomföras parallellt med pågående verksamhet inom utsatt tid trots omfattande volymökning och coronapandemi under slutskedet, säger Magnus Simonsson, affärschef NCC Building Sverige.

Antalet resenärer till och från Landvetter flygplats har ökat under senare år vilket medfört att terminalbyggnaden behövde byggas ut. Byggnaden är ungefär 18 500 kvadratmeter stor och är utformad med tre huvudplan för passagerare samt ett källarplan och ett plan med teknik för ventilation och kyla. Projektet har även innefattat rivning av tre byggnader, omfattande ledningsomläggningar, justering och förstärkning av uppställningsytor motsvarande ca 60 000 kvadratmeter. Den nya terminalen miljöcertifieras enligt BREEAM nivå Excellent.  

– Utöver Terminalexpansion Söder har vi i närtid även byggt en rampservicebyggnad och renoverat flygledartornet på Landvetter så vi har vanan inne att jobba på flygplats, säger Magnus Simonsson.  

Första flygplanet ut från de nybyggda gaterna var en flight till och från Tuzla från gate 24 den 1 juli klockan 15.