NCC färdigställer barnsjukhus i Göteborg

NCC är nu klara med tillbyggnationen av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och projektet är överlämnat till Västfastigheter. Byggnaden om cirka 33 000 kvadratmeter innehåller avancerad teknik och ett stort antal installationer för att möta målet om att skapa ett av Europas modernaste barnsjukhus.

– Ända sedan projektet startade har vi haft som ambition att tillsammans med verksamheten, arkitekt och entreprenörer skapa en trygg miljö med plats för såväl världsledande sjukvård som lek, säger Fredrik Sundaeus, fastighetschef på Västfastigheter.

NCC:s uppdrag som inleddes 2015 har omfattat byggnation av nya sjukhusbyggnader och anslutningar till det befintliga Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Tillbyggnaden är cirka 33 000 kvadratmeter stor och fördelad på nio våningar där nya lokaler för rehabilitering, operation, intensivvård, vårdavdelningar och administration har byggts.

Delar av de äldre lokalerna har renoverats och anslutits till det nya sjukhuset. Utöver detta har en ny försörjningsbyggnad för media byggts samt ett kulvertsystem om cirka 10 000 kvadratmeter.