Foto: Fojab arkitekter

NCC får ny markanvisning i Hornsberg, Stockholm

Stockholms stad har gett NCC en markanvisning för utveckling av cirka 9 000 kvadratmeter kontor med attraktivt läge i Hornsberg, beläget på nordvästra Kungsholmen i Stockholm.

– Vi uppskattar Stockholms stads tydliga ambition om att omvandla Västra Kungsholmen och Hornsberg till en naturlig del av innerstaden. Vi ser fram emot att fortsätta bidra till den utvecklingen med ett attraktivt och hållbart kontorserbjudande i en stadsdel med stor potential, säger Andreas Lindelöf, chef NCC Property Development Stockholm.

NCC:s kvarter i Hornsberg är beläget mellan Lindhagensgatan och Nordenflychtsvägen där en stadsmässig och sammanhängande miljö växer fram med nya kontor, bostäder, hotell, handel och torgytor.

– NCC:s markanvisning fyller en viktig funktion i utbyggnaden av staden med nya hållbara kontorsarbetsplatser och annan service i en attraktiv och expansiv del av staden.  Förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft hoppas vi kunna påbörja projektet runt 2026, säger Andreas Lindelöf.

Utöver Hornsberg, driver NCC sedan tidigare en detaljplan på Kristinebergshöjden omfattande cirka 30 000 kvadratmeter kontor.
Ambitionen med nordvästra Kungsholmen är att skapa en trygg, attraktiv och heterogen innerstadsdel med en unik närhet till Mälarens strand, parker, service och goda kommunikationer. När området är fullt utbyggt kommer det att inrymma 20 000 boende och upp emot 35 000 arbetsplatser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Lindelöf, chef NCC Property Development, 070-830 59 97, andreas.lindelof@ncc.se