Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development, Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige och Niklas Sparw, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

NCC deltar i lansering av branschens uppgraderade färdplan för klimatneutralitet

Onsdag den 21 februari lanseras den uppgraderade färdplanen för fossilfri bygg- och anläggningssektor. Bakom färdplanen står NCC och runt 170 andra företag och organisationer från hela värdekedjan inom bygg- och anläggningssektorn med en gemensam målsättning om att uppnå klimatneutralitet 2045.

Färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor vässas och uppgraderas för att lösningarna ska kunna skalas upp och tempot i omställningen öka. Målsättningen är att halvera utsläppen av växthusgaser till 2030, men färdplanen visar att det är möjligt att halvera utsläppen redan idag.

- Det råder en bred enighet om att klimatomställningen behöver påskyndas och konkreta åtgärder som driver på finns därför med i den uppgraderade planen. Det handlar bland annat om ett ökat fokus på cirkulära affärsmodeller, innovativa lösningar och fortsatt teknikutveckling samt ett förtydligat budskap till politiken i form av lagstiftning och styrmedel, säger Elisabeth Schylander, hållbarhetschef NCC Building Sverige.

Flera viktiga kliv framåt har tagits sedan den ursprungliga färdplanen togs fram 2018.

– De senaste åren har ett flertal projekt kunnat minska klimatpåverkan rejält, bland annat vid NCC och Helsingborgshems husbyggnadsprojekt Kungsörnen där klimatpåverkan halverades jämfört med motsvarande byggprojekt. Ett viktigt nästa steg är nu att gå från enskilda spjutspetsprojekt till bred implementering över hela landet, säger Elisabeth Schylander.

Samverkan mellan beställare, entreprenör, leverantörer och det offentliga är avgörande för klimatomställningen och finns även med som en avgörande faktor i den uppgraderade färdplanen.

– För att åstadkomma en uppskalning och snabbare omställning behöver vi agera och samverka genom hela värdekedjan, i allt från innovation och teknikutveckling till implementering av lösningar som finns redan idag. Vi upplever att viljan är stor och många vill vara med och bidra, det bådar gott för den omställning som nu måste till, säger Elisabeth Schylander.

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningsbranschens färdplan funnits sedan 2018. Planen samordnas av Byggföretagen tillsammans med Installatörsföretagen, Innovationsföretagen, Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Byggmaterialindustrierna, Byggherrarna och Trafikverket. Gemensamt har man antagit målet att halvera klimatutsläppen fram till 2030, uppnå 75 procents minskning till 2040 för att slutligen landa på nettonollutsläpp år 2045.