NCC bygger ny förskola i Varberg

I början av oktober påbörjar NCC byggarbetet av nya Håstensgårdens förskola i Varberg. Förskolan byggs i partnering tillsammans med Varbergs Bostads AB.

Projektet inleddes med rivning av den gamla förskolan från 1970-talet. Nu påbörjas byggnation av en ny förskola med åtta avdelningar, kök och personalutrymmen samt tillhörande utemiljö med en gård för lek, parkeringsplatser och varumottagning.

Nya Håstensgårdens förskola, som beräknas vara klar i november 2019, kommer att bli cirka 1 600 kvadratmeter stor och rymma 160 barn.

– Efter nio månader av planering och projektering ser vi nu fram emot att starta produktionen av den nya förskolan, som vi utformat i nära samverkan med Varbergs Bostads AB och där vår tidigare erfarenhet av att bygga förskolor i Varberg varit en tillgång, säger Shahroz Sahba, affärschef NCC Building.

Affären uppgår till 46 MSEK och orderregistreras i fjärde kvartalet 2018 i affärsområde NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Shahroz Sahba, affärschef NCC Building Väst, tel 070–1891232

Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig, NCC Building Väst/Syd, tel 076–5215343