NCC bygger 38 hyresrätter i Eslöv

NCC ska på uppdrag av Eslövs Bostads AB bygga ett flerfamiljshus med totalt 38 hyreslägenheter i kvarteret Gåsen i centrala Eslöv. Fastigheten är den första av typen ”NCC Lamell” som byggs i Skåne.

– Eslövs kommun har ett stort behov av fler bostäder. Samtliga lägenheter i det här projektet kommer att hyras ut till åldersgruppen 65+. Genom SKL:s ramavtal med NCC har vi möjlighet att bygga bostäder av hög kvalitet med låga driftkostnader och rimliga hyresnivåer, något som våra hyresgäster efterfrågar, säger Carl Hägerwall-Stein, byggchef på Eslövs Bostads AB.

Fastigheten byggs som ett fristående hus i fem våningar med två separata trapphus. Fasaden kommer bli i rött tegel med delar i ljusgrå liggande träpanel. Totalt innehåller fastigheten 38 välplanerade lägenheter, fördelade på 20 trerumslägenheter, tio tvåor och åtta ettor.

Uppdraget är upphandlat via Sveriges kommuners och landstings ramavtal med NCC avseende nyckelfärdiga bostadshus.

– Det är glädjande att Eslöv Bostads AB valt att bygga ett NCC Lamell-hus, det första i Skåne. NCC Lamell har fin arkitektonisk gestaltning och högt fokus på hållbarhets- och tekniska egenskaper, ett rejält och gediget byggmästarhus helt enkelt och en produkt som vi tror mycket på, säger Louise Palm, affärschef NCC Building.

NCC Lamell är ett hus på fyra till åtta våningar som kan sammanfogas i olika kombinationer, allt från en ensamstående fastighet till hela storgårdskvarter. Även lägenhetsfördelning, entré och våningshöjd kan varieras.

Byggstart planeras till april 2019 och lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara hösten 2020. Affären uppgår till 54 MSEK och orderregistreras i fjärde kvartalet 2018 i affärsområde NCC Building Sweden.

Bilden är en illustrationsbild av NCC Lamell.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Louise Palm affärschef NCC Building Sweden, 070-0887647