NCC avslutar samarbete om moskébygge

NCC ser allvarligt på de anklagelser som riktats mot personer som har kopplingar till den planerade moskébyggnationen i Rinkeby. Samarbetet om bygget avslutas.

NCC:s samarbete med Rinkebymoskéns Insamlingsstiftelse var i ett initialt planeringsskede där förutsättningarna för att bygga undersöktes. Det har varit en osäker process vad gäller de ekonomiska förutsättningarna eftersom projektet ska finansieras via en insamling.

Dessa frågetecken tillsammans med den information som nu kommit till NCC:s kännedom gör att NCC nu väljer att avsluta samarbetet med avtalsparten Mahan Gross HB som företräder stiftelsen.

För mer information, kontakta

NCC Presstjänst: 08-585 51 900