NCC avbryter samarbete med underentreprenör i projekt Västlänken, deletapp Centralen

NCC väljer att avsluta samarbetet med en underentreprenör i projekt Västlänken, deletapp Centralen i Göteborg. Anledningen är att underentreprenören misstänks ha brutit mot NCC:s uppförandekod.

För en tid sedan fick NCC information om att medarbetare hos en underentreprenör i projekt Västlänken, deletapp Centralen i Göteborg ska ha utnyttjats genom att underentreprenören krävt tillbaka en del av den lön som betalats ut. NCC har nu utrett ärendet och beslutat att avsluta samarbetet med underentreprenören som är anlitade för att utföra betongarbeten.

– NCC har en tydlig uppförandekod som beskriver vad NCC förväntar sig av en underentreprenör. När vi nu har utrett ärendet gör vi den samlade bedömningen att förtroendet för underentreprenören är rubbat och vi har beslutat att avsluta samarbetet, säger Nils Bjelm, divisionschef NCC Infrastructure.

NCC:s uppförandekod beskriver det förväntade beteendet hos alla berörda parter i ett projekt och ger underentreprenören riktlinjer för hur de ska agera kring bland annat affärsetik och värderingar.

– Alla personer som arbetar i våra projekt ska ha sunda villkor. Aktörer som inte svarar upp mot detta har inte i branschen att göra. Vi beklagar djupt att underentreprenörens medarbetare drabbas när samarbetet avslutas, samtidigt känner vi oss trygga med att vi har fattat rätt beslut, säger Nils Bjelm.

Arbetet med att hitta en ersättare till underentreprenören är inlett. Projektet bedömer att tidplanen för enskilda betongarbeten initialt kommer att påverkas i mindre utsträckning men att projektet i sin helhet inte kommer att påverkas av detta.

Ärendet är också polisanmält och NCC bistår polisen i deras fortsatta arbete.

För mer information, vänligen kontakta:
Tove Stål, presschef NCC, 08-585 516 84, tove.stal@ncc.se
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s mediabank