NCC asfalterar vid Nobias fabrik i Jönköping

NCC ska på uppdrag av Kanonaden utföra stora asfalteringsuppdrag vid Nobias nya fabrik i Jönköping. Ungefär 60 000 kvadratmeter ska förses med ny asfalt.

Uppdraget hos Kanonaden omfattar asfaltering av industriplan, uppställningsplats och parkeringsplatser om cirka 60 000 kvadratmeter på Nobias nya fabrik i Jönköping. Arbetet ska utföras vid tre eller fyra tillfällen under året. 

– Ytor inom lager och logistik måste tåla både mycket tung statisk belastning och högt mekaniskt slitage. NCC har lång erfarenhet av att lägga motståndskraftig asfalt med höga krav på bärighet, och vi ser fram emot att förse Nobias område med slitstarka asfaltsbeläggningar med lång livslängd, säger Christer Berg, area manager, NCC Industry. 

Asfaltmassorna hämtas från NCC:s asfaltverk i Ubbarp, ett asfaltverk som sedan 2012 drivs på pellets vilket minskar CO2-utsläppen jämfört med traditionell asfaltsproduktion. Asfaltverket i Ubbarp är ett av de många asfaltverk inom NCC i Sverige som har EPD. 
NCC Green Asphalt är NCC:s sätt att producera asfalt med lägre inverkan på miljön. Vid produktionen är fokus på minskad användning av fossila bränslen, energieffektivitet och återvinning. NCC Green Asphalt har lägre klimatavtryck men uppfyller ändå samma kvalitetskrav som ställs på konventionell asfalt.

Affären registreras i NCC Industry under andra kvartalet 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Berg, area manager NCC Industry, christer.berg@ncc.se
Carin Kärrberg, kommunikationspartner, NCC Sverige, carin.karrberg@ncc.se 
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank