Nästa steg tillsammans med Fryshuset

Nima Faghih är rekryterad av Fryshuset till rollen som handledare i projektet ”Lös det!”, inom ramen för det samarbete som NCC och Fryshuset inledde i höstas. Handledarens roll är att hitta lösningar och nya rutiner som tar individer närmare arbetsmarknaden eller till studier.

NCC:s partnerskap med Fryshuset ska leda till inkluderande byggarbetsplatser, stimulera unga till utbildning och främja integration i samhället. Samarbetet startar med ett pilotprojekt i Rinkeby där Nima Faghih är länken mellan NCC, Fryshuset och Rinkeby.

– Jag har sedan jag startade i slutet av december träffat rinkebybor, företag och andra verksamheter i stadsdelen. Jag har också träffat flera personer på NCC för att se vilka möjligheter som finns här. Nu kartlägger jag behoven hos de unga och vägar framåt. Målet är att bygga broar mellan unga och potentiella arbetsgivare för att motivera till studier, kunskapsutbyte, praktik eller jobb, berättar Nima Faghih.

Förutom att undersöka möjligheter till någon form av sysselsättning pågår även ett kunskapsutbyte mellan NCC och Fryshuset om bland annat metoder för stadsutveckling, dialogverktyg och kultur- och värderingsarbete.

– Fryshuset jobbar precis som vi med samhällsutveckling, där deras fokus ligger på ungas åsikter och perspektiv. Deras metoder och nätverk kan vi använda oss av när vi utvecklar och bygger inkluderande samhällen. Vi har många gemensamma nämnare och tillsammans kan vi göra skillnad, säger Charlotte Thelm, divisionschef, Building Sverige.

För mer information, kontakta:
Charlotte Thelm, divisionschef Stockholm/Uppsala, NCC Building Sweden, 070 308 76 00
Åsa Thoft, kommunikationschef, NCC Building Sweden, 070 191 93 84
Linda Hultberg, kommunikationsansvarig Fryshuset Husby, 076 001 06 15