Mark- och Miljööverdomstolen säger ja till NCC:s hamn i Toresta utanför Bålsta

I fredags kom Mark- och miljööverdomstolens dom gällande NCC:s ansökan om att anlägga en tillfällig mottagningshamn i Toresta, för att ta emot bergmassor från Förbifart Stockholm.

NCC har idag en befintlig bergtäkt i Toresta, i Bålsta norr om Stockholm, där det fram till juni 2015 bedrivits verksamhet. Det är i anslutning till denna täkt som den tillfälliga hamnen nu kan börja byggas.

I december 2015 gav Mark och Miljödomstolen NCC rätt att anlägga hamnen, ett beslut som överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som valde att pröva ärendet.

Domslutet från i fredags ger NCC rätt att starta verksamheten direkt även om domen inte vunnit laga kraft.