Lyckat dammprojekt har dubblat kapaciteten

Det komplexa upprustningsarbetet av Hylte damm i Halland är klart. Den nya renoverade dammen kommer att kunna släppa fram dubbelt så mycket vatten som innan. I anslutning har också dammslänter förstärkts och teknikhus byggts. Ett bra samarbete i samverkan mellan NCC och Statkraft har legat till grund för det goda resultatet.

Kraftverksdammanläggningen vid Hyltebruk i Halland innehåller ett antal dammar som är byggda så långt tillbaka som i början av 1900-talet. Dammarna var i dåligt skick och uppfyllde inte alls moderna krav. Anläggningen innehåller också ett större antal dammar från slutet av 1980-talet där instrumentering och dränering inte heller klarade de krav som ställs idag.

Det var förutsättningarna när Statkraft, som driver anläggningen, påbörjade arbetet med att höja säkerheten och kapaciteten vid Hylte damm och Jacobs sjö för cirka fem år sedan.

- Vi behövde göra en hel del upprustningsarbete vid dammarna och inledde ett samarbete med NCC för att genomföra dammsäkerhetshöjande åtgärder och anpassningar för att klara av att avbörda större vattenmängder. Nu när åtgärderna är genomförda har vi ökat kapaciteten med hundra procent, säger Monica Engman, projektledare på Statkraft.

Efter nybygge och renovering har kraftverket fått en ny betongdamm med fyra utskovsluckor och två nya jorddammar. Dessutom är nio befintliga dammar förstärkta. Nissan förser många människor i området med vatten och dammarna ser till att det sker på ett ordnat sätt.

Arbetet har utförts i samverkan mellan NCC och Statkraft och parterna har haft en resultatinriktad inställning genom hela projektet och fokus på att löpande hitta rätt kompetens för vad uppdraget för tillfället innehöll.

- Det har varit oerhört tillfredsställande att jobba med en så kompetent och klok kund där vi under projektet haft en mycket god dialog. Vi har haft en projektorganisation som tydligt jobbat mot ett gemensamt mål och det är jag mycket nöjd med, säger Anders Engelbrektsson, platschef på NCC Infrastructure.

Projektet har varit stort med många medarbetare av olika slag involverade – totalt närmare 400 personer. Anders Engelbrektsson vill understryka att utöver det goda samarbetet med kunden har det varit avgörande att man haft ytterst kompetenta sido- och underentreprenörer i projektet.

- Exempelvis Kraftverksbyggarna har varit ovärderliga med sin expertkompetens, utan dem hade vi nog inte kunnat bygga jorddammarna. Men jag upplever att vi har haft ett mycket bra samarbete tvärs igenom hela projektet, och jag har nog aldrig haft så kul i ett projekt som i det här, säger han.

För mer information om projektet, vänligen kontakta

  • Anders Engelbrektsson, NCC Infrastructure: anders.engelbrektsson@ncc.se; 070-0888941