Lyckad partnering vägen till nya Baggeboskolan

I slutet av augusti stod Tibros nya grundskola klar och eleverna välkomnades till ett nytt läsår. Trygga och inkluderande lärmiljöer var i fokus vid utformningen av Baggeboskolan och det positiva lagarbetet hyllas av alla deltagare i projektet.

Baggeboskolan är Tibro kommuns största byggprojekt och har genomförts i partnering med NCC. Önskemålet från start var en modern och flexibel skola som är hållbar över tid med fokus på inkluderande och trygga lärmiljöer.

– Det har funnits en tydlig målbild av hur skolan ska fungera och vad den ska representera. Alla som varit delaktiga i projektet har jobbat som ett lag med målbilden ständigt på näthinnan. Samverkan med verksamheterna och bra kommunikation har varit en framgångsfaktor, säger Anders Kaiser Gustafsson, projekteringsledare, NCC Building.

Löst utmaningar tillsammans

Skolan har plats för 540 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 och är byggd på ett sätt som främjar flexibilitet och som har en hög ombyggnadsbarhet. En ljusgård knyter ihop lokalerna som omfattar cirka 9 300 kvadratmeter, fördelade på sex hemvister för varje årskurs. Därtill finns gemensamma lokaler med ateljé, musikrum, anpassade lokaler för särskola och tillagningskök. Byggnaden uppfyller Miljöbyggnad silver och stor vikt har lagts vid god akustik, ventilation, dagsljus och belysning.

– Tekniskt är utformningen av skolan en utmaning och självklart är pengar alltid en utmaning, då de ska räcka till allt men också prioriteras till rätt saker. Med hjälp av vår VDC-teknik och kunniga leverantörer har vi kunnat bygga skolan med rationella metoder som gett en slutkostnad under budget, säger Anders Kaiser Gustafsson.

Platschef Kenneth Johansson, NCC Building, fyller på:

– Genom att arbeta tillsammans i NCC Projektstudio, en metod för samprojektering, har vi genom kreativitet och fint samarbete lyckats fånga och hantera utmaningarna i projektet. En del besvärliga byggdelar har lösts bra genom goda lösningar på arbetsberedningar.

Stort lokalt engagemang

En viktig del i projektet har varit att arbeta med lokala företag i den mån det har varit möjligt. Skolan speglar på många sätt Tibros arv som möbelstad med högklassiga material. Den konstnärliga utsmyckningen är en del, istället för att köpa konstverk har den utformats av elever, lokala företag och hantverksakademin. Flera bord och stolar är också återbrukade kvalitetsmöbler som uppgraderas och får nytt liv i den nya skolan.– För att informera om skolan och skapa delaktighet i kommunen har NCC och uppdragsgivaren Tibro kommun tillsammans visat upp 3D-modellen för allmänheten vid större evenemang i Tibro. Det har varit uppskattat och skapat en positiv bild av en av kommunens största investeringar någonsin, säger Kenneth Johansson.