Närbild på vass och annan biodiversitet.

Klimatkalkylator och partnering när NCC deltar på VA-mässan i Jönköping

NCC har stor erfarenhet av VA-projekt i samverkan och spetskompetens inom vatten- och miljöteknik samt att effektivt förnya ledningsnäten med schaktfri teknik. NCC demonstrerar NCC NoDig Klimatkalkylator och bjuder in till diskussion om partnering i VA-projekt under årets VA-mässa 25-27 september. Besök NCC:s monter B01:42 på Elmia i Jönköping.

Schaktfri teknik möjliggör högre förnyelsetakt

– Att förnya ledningsnätet utan att behöva schakta är inte bara en stor kostnadsbesparing, det kan även ge upp till 90 procent mindre klimatutsläpp. NCC NoDig Klimatkalkylatorn möjliggör på ett enkelt sätt att räkna ut och redovisa hur mycket CO2 du belastar klimatet med beroende på vilken förnyelsemetod du använder samt en jämförelse med om du hade valt förnyelse genom traditionell grävning. Schaktfria metoder möjliggör högre förnyelsetakt och en högt tagen miljöhänsyn, säger Jonas Mader, affärsutvecklare NCC NoDig.

Partnering ger kortare byggtider, lägre kostnader och bättre resultat

– Komplexa VA-projekt behöver ta hänsyn till flera perspektiv och då är samverkansformen partnering utmärkt. Genom att tillsammans, tidigt i projektet, hantera behov, utmaningar, risker, kostnader och kunskap optimeras förhållandena för såväl drift och underhåll som verksamheten. Det ger också den mest ekonomiskt fördelaktiga slutprodukten. NCC har genomfört och håller på och genomför samverkansprojekt inom vatten och avloppsverk på runt 3 miljarder kronor, säger Per Johansson, affärschef NCC Vatten- och Miljöteknik.

Lokalt partneringprojekt – renoverat avloppsreningsverk

Lokalt i Jönköping har renoveringen av Simsholmens avloppsreningsverk genomförts i partnering mellan NCC och Jönköpings kommun. Livslängden på reningsverket har förlängts, kapaciteten och reningen har ökats samtidigt som energibehovet minskat. Jönköpingsborna har fått en modernare, renare och mer effektiv anläggning.

– Samarbetet har fungerat mycket bra. Med partnering tillvaratas kompetensen hos alla parter. Det blir ekonomiskt fördelaktigt och invånarna får mer för avgiften, säger Per Johansson på NCC.

Välkommen att besöka NCC:s monter B01:42 under mässan och diskutera framtidens VA-utmaningar tillsammans med oss.