3D-visualisering: Björn Hjohlman
Illustration över nya kvarteret Dynamiken.

Klimatengagemang i Linköping – första spadtaget taget för 111 hyresrätter

Byggnationen av 111 hyresrätter i Linköping har startat. I förra veckan togs första spadtaget för kvarteret Dynamiken, ett projekt med stort klimatengagemang där Stångåstaden och NCC redan från start haft fokus på minskad klimatpåverkan under byggtiden.

– I kvarteret Dynamiken ställde vi krav på klimatkalkyler i upphandlingsförfarandet. Detta resulterade i att NCC till viss del kommer att använda klimatförbättrad betong i byggandet av Dynamiken. Det är väldigt värdefullt för oss, att vi i Ebbepark har möjlighet att testa nya tekniker och byggmaterial, det ger oss och branschen ett viktigt lärande inför kommande byggprojekt, säger Fredrik Törnqvist, VD på Stångåstaden.

NCC ska tillsammans med Stångåstaden, Linköpings kommunala bostadsbolag, bygga två hus med totalt 111 hyreslägenheter och fem lokaler i kvarteret Dynamikens första etapp. Med framför allt mindre och yteffektiva lägenheter vänder sig Stångåstaden till de som önskar bo i en stadsdel med puls.

Kloka val minskar klimatpåverkan under byggtiden

Stadsdelen Ebbepark växer fram i ett äldre industriområde mellan Linköpings universitetet och centrum. Området planeras med fokus på hållbarhet och resurseffektivitet, vilket var tydligt redan från start. Genom att utföra klimatberäkningar tidigt vid framtagandet av bygghandlingar fanns möjligheten att göra kloka och mer klimatsmarta val för produktionen.

– NCC arbetar kontinuerligt med att minska vår klimatpåverkan och gläds över att fler av våra kunder ställer dessa krav vid upphandlingen. Vi vill inspirera och hjälpa våra kunder att göra klimatsmarta val och då är samarbete från tidigt skede avgörande. Tillsammans med Stångåstaden ser vi nu fram emot att förverkliga ett projekt med minskad klimatpåverkan under byggtiden, säger Camilla Einarsson, affärschef NCC Building Sweden och fortsätter:

– I det här projektet har vi framför allt fokuserat på att välja alternativa material för att reducera klimatpåverkan. Genom att använda klimatförbättrad betong i innerväggarna minskar vi CO2-utsläppen med 40% under byggtiden, vilket i detta fall motsvarar cirka 100 ton CO2.

Camilla Einarsson, affärschef NCC Building Östergötland
Camilla Einarsson, affärschef NCC Building Östergötland
  • Projektfoton: Daniel Thorn, NCC

  • Projektfoton: Daniel Thorn, NCC

  • Projektfoton: Daniel Thorn, NCC

  • Projektfoton: Daniel Thorn, NCC

Välkommen på digitalt spadtag!

I en direktsändning bjöds det på information om projektet, klimatsmarta lösningar och en rundtur i Ebbepark.