Första brostålet på plats. Kalixbron kommer att bli 310 meter. Foto Lennart Nilsson.

Kalixbrons första brostål på plats

Nu är Kalixbrons första brostål på plats. Totalt kommer konstruktionen att bestå av sex stycken brostål. Tillsammans bildar det en stabil konstruktion för den 310 meter långa och 15 meter breda Nya Kalixbron.

Nya Kalixbron byggs vid sidan av den befintliga från 1957. Trafikflödet är intensivt, cirka 10 000 fordon passerar bron varje dag, och den nya bron ska klara transporter på 74 ton, jämfört med de 64 ton som den befintliga bron klarar. Den nya bron beräknas vara i bruk i 120 år och för att inte stoppa trafikflödet rivs den gamla bron först när den nya är klar.

Brostålet med sina 310 meter kommer att väga cirka 900 ton

De sex stålbalkarna som skarvas på brostöden är mellan 45–65 meter långa och väger mellan 160-200 ton. Lanseringen av stålbalkarna sker i en lätt uppförsbacke vilket är en stor fördel då det är säkrare att skjuta på än att behöva ”bromsa” vid detta moment. Broarbetet utförs löpande under veckans alla sju dagar och i mitten av mars beräknas hälften av brostålen vara på plats.

Ett brobygge i den här dimensionen ställer stora krav på både planering och säkerhet. Arbetet sker nära den befintliga bron med sitt intensiva trafikflöde. Arbete i vatten och på hög höjd kräver också struktur, planering och stort hänsynstagande till miljö- och hållbarhet.

Spadtaget för denna utförandeentreprenad, där NCC har konstruktionsansvaret för bron, togs sommaren 2019 och arbetet beräknas pågå till december 2021. Projektet är en utförandeentreprenad där NCC har konstruktionsansvaret för bron. Kontraktet uppgår till cirka 220 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta
Robert Nilsson, produktionschef, NCC Infrastructure, 070-542 91 18

Lennart Nilsson

Platschef, NCC Infrastructure

Robert Nilsson

Produktionschef, NCC Infrastructure