Fotografer: Daniel Zorman NCC och Malin Odepark-Larsson NCC

Järnvägsbro över E6 gjöts på rekordtid

Helgen 26-28 maj genomförde NCC en lyckad och vältajmad gjutning av en ny järnvägsbro över E6 i Göteborg - ett komplext moment med hård deadline.

– Det är andra gången på ett drygt år vi har stängt av trafiken på E6 helt och hållet. Förra gången rev vi en bro, denna gång gjöt vi en ny, säger Henrik Mattsson, produktionschef, NCC Infrastructure. Han fortsätter:

– I slutet av april 2022 stängdes trafiken av för att vi skulle riva den gamla tågbron och påbörja arbetet med bland annat bropelare, samtidigt breddade projekt Tingstad Mark och Trafik vägen genom att bygga 100 meter motorväg. Under året som har gått har vi byggt bropelare, bottenplatta, väggar och valv till den nya bron. Vi har haft trafiken omlagd för att kunna jobba säkert och det har gått bra.

E6 genom Göteborg är en av de mest trafikerade vägarna i Sverige. Att stänga av vägen helt och hållet påverkar trafikflödet enormt och görs ytterst sällan. Avstängningen måste planeras in med lång framförhållning och hållas så kort som möjligt.

Denna gång stängdes trafiken av för att det var dags att gjuta den nya järnvägsbron. Bron kopplar ihop tågspåren i E02 Centralen, en deletapp i Västlänken, med tågspåren i Olskroken öster om E6.  

Gott samarbete och minutiös planering av många moment

För att få arbetet att flyta på så bra som möjligt och minimera påverkan på tredje man har arbetet komprimerats och effektiviserats så mycket som möjligt. Något som krävt en minutiös planering med många olika aktörer inblandade.

– Vi hade en hård deadline att passa, så det fanns inget utrymme för att misslyckas. Innan gjutningen kunde dra i gång behövde en mängd förberedelser göras, exempelvis att flytta barriärer, anlägga spolningsplatser för betongbilarna och få en nödcontainer på plats. Vi jobbar mycket med visualisering och ställde ut stora tydliga skyltar med siffermarkeringar så att alla visste var de skulle ta vägen, säger Henrik Mattsson.

Ungefär 180 personer har varit involverade i detta moment och cirka 100 personer var på plats när gjutningarna började vid midnatt på fredagen. Ungefär kl. 11.00 på lördag förmiddag var gjutningen färdig. Sedan följde efterarbeten och städning innan trafiken kunde släppas på igen kl. 11.30 på söndagsförmiddagen.

– Allt gick helt enligt plan. Den här sortens moment är oerhört komplexa och kräver noggrann detaljplanering där man inkluderar många olika perspektiv. Eftersom det övriga vägnätet påverkas så mycket av den här sortens avstängningar har Räddningstjänsten varit involverade i planeringen. Tack vare gott samarbete med beställare, leverantörer och underentreprenörer lyckades vi tillsammans med denna viktiga milstolpe, säger Henrik Mattsson.

  • Fotografer: Daniel Zorman NCC och Malin Odepark-Larsson NCC

  • Fotografer: Daniel Zorman NCC och Malin Odepark-Larsson NCC

  • Fotografer: Daniel Zorman NCC och Malin Odepark-Larsson NCC

  • Fotografer: Daniel Zorman NCC och Malin Odepark-Larsson NCC

  • Fotografer: Daniel Zorman NCC och Malin Odepark-Larsson NCC