Hur minskar vi klimatpåverkan från betong - världens vanligaste material?

Betong är världens vanligaste material, men också en stor källa till koldioxidutsläpp. Därför har NCC sett över användningen av betong och bland annat fattat beslut om att klimatförbättrad betong ska användas i samtliga husbyggnadsprojekt runt om i landet.

Nilla Olsson, teknisk doktor NCC, expert på byggmaterial med särskilt fokus på betong ger råd och stöd till NCC:s husbyggnadsprojekt kring betongarbete och minskad klimatpåverkan.

Nilla, hur ser du på utvecklingen av betong och klimatpåverkan vid husbyggnadsprojekt i Sverige?

– Det har hänt enormt mycket inom det här området i Sverige de senaste åren. Både utvecklingen av själva betongprodukten och förståelsen för hur vi kan planera, tänka och bygga med betong för att uppnå en minskad klimatpåverkan har gått framåt med stormsteg. Nu behöver vi sprida denna kunskap och säkerställa att den får fäste i hela branschen och bland aktörer i värdekedjan.

Borde vi egentligen sluta använda betong, med tanke på dess klimatpåverkan?

– Vi som entreprenörer är materialneutrala och utgår alltid från att det ska vara rätt material på rätt plats. Betongen har många olika egenskaper som är helt centrala i samhällsbyggandet – i allt från elförsörjning och vattenhantering till broar och hus. Vi behöver framför allt se över och vidareutveckla vår användning av betongen så att dess klimatpåverkan minskar, och här finns en hel del vi kan göra.

Vad är viktigt att tänka på inledningsvis vid ett nytt byggprojekt för att minska klimatpåverkan från betongen?

– En framgångsfaktor är att redan i upphandlingsskedet efterfråga och premiera innovativa lösningar med låg klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, då skapas möjligheter att tänka utanför boxen och aktivt leta efter lösningar som är både kostnads- och resurseffektiva. Samsyn och engagemang bland alla nyckelintressenter är också viktigt. Ett första steg är därför att fastställa målsättning och krav på byggnadens klimatpåverkan så alla vet vad som gäller och aktivt kan samverka på ett sätt som gynnar projektets mål kring klimatpåverkan.

Porträtt på Nilla Olsson, teknisk doktor NCC, mot en grå bakgrund.
Nilla Olsson, teknisk doktor NCC.

Vilka insatser bör vara i fokus på för att minska klimatpåverkan när man bygger med betong?

– Vi vet att stom- och grundläggningskonstruktionen står för en väldigt stor del av klimatpåverkan i byggprocessen. Därför är det klokt att redan i ett tidigt skede diskutera konstruktionsval och utformning för att försöka uppnå en resurseffektiv lösning, som dessutom kan generera en kostnadsbesparing för projektet.

– Därefter handlar det om att välja rätt betong på rätt plats. Många gånger används betong med högre kvalitet än vad som krävs för byggnadens bärighet och beständighet – vilket innebär en högre klimatpåverkan.

– Slutligen kan man arbeta med klimatförbättrad betong, det är en betongsort där sammansättningen har optimerats för att reducera koldioxidutsläppen från betongen. NCC har beslutat att arbeta med klimatförbättrad betong i samtliga husbyggnadsprojekt, så det är en grundförutsättning i vårt arbete med att minska klimatpåverkan. Genom att kombinera klimatförbättrad betong med slimmade konstruktionsval och rätt betong på rätt plats kan vi göra en stor förflyttning mot ett minskat klimatavtryck. Och det känns riktigt bra!

Avslutningsvis, något sista att tänka på?

– För att klimatoptimera en betongbyggnad krävs det kunskap, samarbete och engagemang hos alla involverade. Det är genom att kroka arm och tillsammans se över hur vi kan optimera och tänka klokt kring betonganvändningen genom hela byggprocessen som vi kan leverera byggnader med låg klimatpåverkan på ett kostnadseffektivt sätt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Winberg, presschef NCC Sverige, 070-221 13 72, amelie.winberg@ncc.se
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank